Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji

Zachęcamy do zakupu skryptu „Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji” pod redakcją dr Moniki Gajewskiej i prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej, wydanie III, który może być pomocny w codziennej pracy w recepturze aptecznej. W książce uwzględniono zapisy Farmakopei Polskiej XI. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie …

Witamy !!!

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Receptury Aptecznej PTFarm, chciałbym powitać osoby, odwiedzające Naszą nowo powstałą stronę internetową. Informacje na niej zamieszczane będą skierowanie do wszystkich, którym losy receptury aptecznej nie są obojętne i są żywo zainteresowane jej rozwojem. Zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi na portalu, szczególnie w zakładce …